NG Naboomspruit

BADSELOOP GEDENKBLAD

Kliek gerus op onderstaande skakel om meer inligting te bekom oor bydraes, navrae ens:

Badseloop Gedenkblad


Die Gebedskamer

Gebedsboekie


Gemeente-dagboek


en kyk na al ons komende gebeure.

e-Kerk


Direkte Vertaling van die Bybel

Beste Mede-gelowige in Christus

Neem asseblief kennis dat die petisie teen Die Bybel: 'n Direkte Vertaling (BDV) wat tans weer via sosiale media (Facebook, WhatsApp) die rondte doen van alle waarheid ontbloot is. Die Bybelgenootskap het reeds in 2012 / 2013 hierdie valse bewerings tov die BDV volledig beantwoord in 'n amptelike verklaring.

Kliek gerus op die onderstaande skakel om die dokumente te lees:

EREDIENSTE


SONDAG 10 FEBRUARIE:


09:00
Erediens in kerk o.l.v. ds André Botha

Erediens in saal o.l.v. ds Louis PretoriusKleuterkerk vir kleuters van 3 jaar tot Graad 3


10:15
Kategeseskool


11:00
Erediens by Naboom Tuiste o.l.v. ds André Botha

SONDAG 17 FEBRUARIE:


09:00
Nagmaal in kerk o.l.v. ds Louis Pretorius

Nagmaal in saal o.l.v. ds André Botha

Kleuterkerk vir kleuters van 3 jaar tot Graad 3

Deurkollekte t.b.v. Hulp aan Behoeftige Gesinne


10:15
Kategeseskool


11:00
Nagmaal by Naboom Tuiste o.l.v. ds Louis Pretorius

Nagmaal by Die Oog o.l.v. ds André Botha


LIG-TYDSKRIF


LiG – vir jou en jou mense. Volg ons op Facebook en Instagram by @ligtydskrif.

Maak ’n verskil! 'n Gedeelte van jou intekengeld gaan aan vroeëkinderontwikkeling.


Spesiaal vir Omgeegroepe of Bybelstudiegroepe

Gemeentelede kan nou LiG se gespreksgids gebruik om oor spesifieke temas in hulle geloof en lewe te gesels.

Die LiG-vir-jou-pad-rubriek is soos 'n Bybelstudie in die kleine en verskyn elke maand in LiG.