NG Naboomspruit

BADSELOOP GEDENKBLAD

Kliek gerus op onderstaande skakel om meer inligting te bekom oor bydraes, navrae ens:

Badseloop Gedenkblad


Die Gebedskamer

Gebedsboekie


Gemeente-dagboek


en kyk na al ons komende gebeure.

e-Kerk


Direkte Vertaling van die Bybel

Beste Mede-gelowige in Christus

Neem asseblief kennis dat die petisie teen Die Bybel: 'n Direkte Vertaling (BDV) wat tans weer via sosiale media (Facebook, WhatsApp) die rondte doen van alle waarheid ontbloot is. Die Bybelgenootskap het reeds in 2012 / 2013 hierdie valse bewerings tov die BDV volledig beantwoord in 'n amptelike verklaring.

Kliek gerus op die onderstaande skakel om die dokumente te lees:

https://files.acrobat.com/a/preview/34cf29b5-af6c-4f10-92eb-2cff1b70faae
VANDAG
 • 09:00 Erediens in kerk o.l.v. ds André
 • 11:00 Erediens by die Tuiste o.l.v. ds. André
 • Teeskink na erediens:  wyk 8 Verrenoord
 • Deurkollekte t.b.v.  Hulp aan behoeftige skoolkinders
 • MAANDAG
 • Kooroefening om 17:30.
 • DINSDAG:
 • Kokaïen Anoniem om 19:00 in kerksaal.  Kontak ds André of Charlene (084 879 2025).
 • DONDERDAG:
 • U 18:00 Kerkraadsvergadering
 • SORGGROEPBYEENKOMSTE:
Maandag
15:00 – Bettie Pienaar, Aandblom 4
Dinsdag
15:00 – Sysaal – ds André 
Dinsdag
16:30 – 7de Straat 18,  skakel Hanti (084 549 5928)
Woensdag
10:00 – Sysaal – Die tema is:  Hoe om die Bybel beter
               te verstaan
 • SONDAG  22 MAART 2020
           met ringsverpligtinge.
 11:00 Erediens by die oog
         Deurkollekte t.b.v.  Behoeftige Gesinne

VOORBIDDING WORD GEVRA VIR:

 • Ons innige meegevoel aan oom Hampie Kruger ( Bosveldpark 38 ) se familie
 •  met sy afsterwe.
 • Ava Degenaar ( 8 ste straat 79A)  - gesondheid
 • Babsie Rautenbach (9de straat 102) – gesondheid
 • Rodney Kock (Flaplaan 158 Gholfpark) herstel na operasie
 • Martin Gerber (Flaminklaan 199 Gholfpark) herstel na operasie
 • Meyer Lange ( Bosveldpark 28) herstel na operasie
 • Petro Norman (Kareehof 3) herstel na operasie
 • Dawie Pieterse (Troupantstraat 422) gesondheid
 • Chris de Wet ( 4de straat 72) gesondheid
 •  Mariette Swanevelder (8 ste straat 136) gesondheid
 •  Tannie Toedels du Plessis (Tuiste) se dogter gesondheid
 •  Inwoners en Personeel van Naboom Tuiste vir Bejaardes
 •  Inwoners en Personeel van Die Oog Sorgsentrum
 •  Uitreikbediening se werksaamhede, veral by die Bybelkiosk
 •  Lidmate/kinders wat siekes/bejaarde ouers tuis versorg.

VAKATURE – TERREINBESTUURDER -  BADSELOOP JEUGKAMPTERREIN

Aansoeke word ingewag vir bogenoemde vakature wat beskikbaar is vanaf
1 April 2020.  Alle voornemende kandidate word genooi om voor of op
20 Maart 2020 hulle verkorte CV’s (nie meer as 3 bladsye nie) in te handig by die
kerkkantoor of per epos te stuur na badseloopjeugkamp@gmail.com
Die 40 uur per week pos behels die beheer en bestuur van die Kampterrein te
Badseloop wat insluit – onderhoud van tuine, geboue, swembad, toerusting
asook instandhouding en skoonmaak van alle slaapeenhede, kombuise, saal
asook afdakke.
Volledige posbeskrywing, werksure en pligte is op navraag beskikbaar.
Vir enige ander navrae rakende die vakature, is u welkom om
Franscois Genis (062 656 1521) te skakel.  


NEDERDUITSE   GEREFORMEERDE   GEMEENTE   NABOOMSPRUIT
Kantoorbestuurder:                                        Leraars:
Mev. E Nel                          Ds. L.J. Pretorius            Ds A Botha
014 743 0152                       072 394 6097                079 516 7641

E-pos: ng-naboom@ telkomsa.net                                        
                                                                        
                                                
   BASAAR 2020

  Die jaarlikse basaar is een van ons groot kuiergeleenthede waar oud en jonk heerlik
  kuier en klets. `n Feesgeleentheid wat jy nie durf misloop nie.
  Ons tema hierdie jaar het alles te make met skoene en kouse.
   Dit wat jou die beste pas. Kry solank daardie spesiale mode item gereed.

    Ons wil elke lidmaat se heelhartige ondersteuning en betrokkenheid aanmoedig.

      Eerstens kan u `n finansiële bydrae tot die basaar maak.
    Hierdie bydrae word gebruik om van die uitgawes rakende die basaar
    te dek en genoeg produkte aan te koop wat ons weer kan verkoop.
     Die inkomste hieruit help ons om ons basaarmikpunt van R 500 000 te bereik
      wat deel uitmaak van ons jaarlikse begroting.
   Indien ons meer as ons mikpunt ontvang, kan ons begin om
    lugversorging vir die kerkgebou aan te koop.
     Indien u `n elektroniese oorbetaling wil doen kan u dit soos volg doen:
  ABSA bank           Takkode                   Naam en Wyk              Basaar kode                                                                                                                 
 1080 580 009         334 148                      J Nel     5 Suid                  05 
                                                                                                                
   Tweedens kan u bestanddele soos meel, of olie skenk.
   Klaargebakte en -gemaakte  items soos  klein koekies,
  fyn gebak en konfyt is altyd gesog en verkoop gewoonlik soos ...soetkoek.

  Derdens wil ons u ook aanmoedig om deel te raak by u blok se  
  stalletjie (sien keersy) – selfs by enige ander blok waar u u gawe
  en/of talent kan uitleef. Slaan die spreekwoordelike hand aan die ploeg
   en raak betrokke by die voorbereiding van die stalletjies se produkte.
   U word uitgenooi om hulp aan te bied tydens die basaarverkope op 6 Junie.

   Die hoogtepunt van ons basaar is die gesamentlike viering van Nagmaal op
   Sondag 7 Junie.
   Tydens hierdie geleentheid wil ons ons in nederige dankbaarheid aan die Here wy.

   Ons nooi u hartlik uit om te kom deel in hierdie unieke geleentheid.
    Bring ook u kinders, kleinkinders en vriende saam.
    En onthou, moenie daardie kouse of skoene vergeet nie.
   Daar is reeds voëltjies wat tjirp oor wat die lang en jong dominee
   onderskeidelik in die mou voer.
   
   
    Skriba- Basaarkommissie


LIG-TYDSKRIF
Beste gemeenteleier,

LiG is van vandag beskikbaar en ons fokus steeds op koninkrykstyd.

Deel gerus LiG se inspirerende inhoud met jou gemeente:


LiG – Christelike inhoud wat jou sal verryk en inspireer.
Volg ons op Facebook en Instagram by @ligtydskrif.
Teken in as gemeente en spaar! Gesels met Jeanne van Niekerk vir meer inligting. (Kliek op Jeanne se naam om 'n e-pos te stuur of skakel haar by 021 864 8252.)

Beste gemeenteleier,

LiG se Maart-uitgawe is nou beskikbaar. Ons fokus op Lydenstyd, en vra dat u LiG se inhoud met u gemeente sal deel:In LiG se Maart-uitgawe gaan ons op 'n pelgrimsreis. Ons gesels met mense wat onderskeie pelgrimsroetes onderneem het – “dit was fisies swaar, maar geestelik lig”. Ons ontdek ook dat God vir gelowiges 'n pelgrimsperspektief gee.
Op die voorblad is Nadia Valvekens wat vertel hoe haar siel nou blom! Rugbyspeler Schalk Brits dink terug aan die Wêreldbeker, en vertel dat liefde 'n mens se grootste wapen is.
LiG gee raad oor hoe om weer met jou tiener te “connect”. Lees ook van 'n Ouma en kleinkind se spanpoging om disleksie te oorwin.
Ons besef ook weer dat die klein dingetjies in jou huwelik die grootste is.
Kry maklike, heerlike resepte in ons Maart-uitgawe. En 'n patroon vir 'n mooi tjalie.
Teken in as gemeente en spaar! Gesels met Jeanne van Niekerk vir meer inligting. (Kliek op Jeanne se naam om 'n e-pos te stuur of skakel haar by 021 864 8252.)


LiG – vir jou en jou mense.
Volg ons op Facebook en Instagram by @ligtydskrif.
Teken in as gemeente en spaar! Gesels met Jeanne van Niekerk vir meer inligting. (Kliek op Jeanne se naam om 'n e-pos te stuur of skakel haar by 021 864 8252.)Tydskriftemaatskappy
Fergusongebou
Kerkstraat 69
Wellington
7654

Spesiaal vir Omgeegroepe of Bybelstudiegroepe

Gemeentelede kan nou LiG se gespreksgids gebruik om oor spesifieke temas in hulle geloof en lewe te gesels.

Die LiG-vir-jou-pad-rubriek is soos 'n Bybelstudie in die kleine en verskyn elke maand in LiG.